خرمای زاهدی

خرمای زاهدی

خرما زاهدی (zahedi):نوعی از خرما است که به صورت خشک یا نیمه خشک استفاده میشود وبه آن خرمای قصب نیز گفته می شود.اصلی ترین منطقه برای کشت این خرما ، منطقه پشتکوه در زاهدان است. البته در بسیاری از مناطق دیگر. از جمله خوزستان, بوشهر,جهرم,برازجان وعراق نیز کشت آن در سطح وسیع انجام می شوزاهدی یا زهدی در زبان عربی به معنی وسیع و فراوان است ودر کشور عراق این نمونه خرما ، بخش زیادی از صادرات خرما را به خود اختصاص می دهد.

خصوصیات خرمای زاهدی :رنگ این خرما قهوه ای متمایل به زرد بوده وشکل ان بیضی شکل وانتهای ان باریک ونوک تیز می باشد.

مزایای خرمای زاهدی:نگهداری وحمل ونقل این نوع خرما به دلیل خشک بودن بسیار اسان است به طوری که بین هشت ماه تا یک سال بیرون از یخچال قابل نگهداری است.از خرمای زاهدی دلیل داشتن قند فراوان در صنعت تولید سرکه و الکل نیز  استفاده میشودو جز انواع خرمای صادراتی می باشد.همچنین خشک شدن خرما سبب غلظت نسبی قند ان میشود بنابراین مصرف مقدار مشخصی از خرمای خشک در مقایسه با خرمای تازه تقریبا 2 برابر انرژی به بدن می‌رساند