خرمای کبکاب

خرمای کبکابخرماکبکاب (Kabkaab)خرمای کبکاب از مهمترين و فراوان ترين خرماهای منطقه خشت و کمارج، در کازرون و دشتستان ( برازجان ) مي باشد. اين رقم در ساير مناطق خرما خيز مانند خورموج، بهبهان، کازرون، جهرم، طبس نيز به مقدرا زياد کشت شده است.

ویژگی های خرمای کبکاب :خرمای کبکاب بيضي شکل است  با بافت نيمه خشک و رنگ زرد روشن همچنین  ضخامت پوسته در آنها ضخيم تر از سایر خرماها می باشد نسبت گوشت ميوه به هسته معادل 9.25 است وهسته آن بيضي، باريک و کشيده و به رنگ خاکستري، ميزان چسبندگي هسته به ميوه زياد است. رنگ ميوه در مرحله خارک و رطب زرد است و در حالت رسيدن کامل به صورت قهوه اي تيره در مي آيدو مصرف آن بيشتر در حالت رطب و خرما است.خارک کبکاب  در اواخر مرداد ماه می رسد ولي برداشت ميوه کاملاً رسيده آن (خرما) در اواسط شهريور ماه است.این نوع خرما درمناطق تفاوت جزیی دارند مثلاکبکاب بوشهر درشت تر ازدیگر شهرستان ها میباشد. درحالیکه کبکاب در بهبهان بسيار شيرين و نسبت به کبکاب دشستان کوچکتر و پر شيرتر است.(خارک) کبکاب قابل استفاده نيست. لذا براي مصرف مي بايستي آن را قبلاً پخت و خشک کرد.خرمای کبکاب از نظراهميت اقتصادي در ايران جز ارقام پر مصرف می باشد البته از نظر صادرات بعد از سعمران، شاهاني، و مضافتي قرار دارد.

 بسته‌بندی که برای این نوع خرما صورت می‌گیرد برای مصرف داخلی مناسب است اما برای خارج کردن این خرما از کشور و صادرات مناسب نمی باشد و همین امر سبب کم شدن صادرات این نوع خرما میشود