خرما ربی

خرما ربیخرمای ربی (Rabby date): یکی از بهترین خرما های تولیدی در کشور است و جزو ارقام بومی استان سیستان و بلوچستان به شمار می رود . این خرما نیمه خشک است و بافت شکلاتی مانند دارد. از نظر اهمیت بعد از سعمران، شاهانی، مضافتی و کبکاب قرار دارد. در ایرانشهر، زابل، چاه بهار و سراوان نیز به وفور کاشته می شود.

ویژگی های خرما ربی:  خرما ربی نسبتاً بزرگ وکشیده است این خرما رنگی تیره، نزدیک به مشکی، و براق داردولی رطب ان کمی مایل به سبز است زمان رسیدن کامل آن با رقم مضافتی نیز همزمان می باشد.خرمای ربی اندازه‌های مختلفی دارد. نوع مرغوب آن حدود ۴- ۵ سانتی‌متر طول دارد و هسته کوچکی دارد که به راحتی می‌توان هسته‌اش را در آورد.در ایرانشهر و زابل از نظر مرغوبیت عالی و در چاهبهار و سراوان خوب است.

مزایای خرما ربی :از انواع خرمای نیمه‌خشک است که در دمای اتاق می‌توان نگهداشت.این خرما شیرینی متوسط دارد و طعمش به گونه‌ای است که انگار تفت داده شده است.برای نگهداری خرمای ربی نیاز به سردخانه نیست وتنها به یک کارخانه بسته بندی و درجه بندی نیاز است.خرمای ربی در صادرات اهمیت زیادی دارد البته در دنیا آن را به نام خرما پاکستانی می شناسند ، زیرا پاکستانی ها آن را به نام محصول تولیدی خود در اروپا به فروش می رسانند.بسیاری از تجار معتقدند خرمای ربی سراوان  مرغوب ترین خرما تولیدی جهان است