شیره خرما

شیره خرماشیره خرما:خرما دارای فرآورده های مختلفی است که در بین آنها شیره خرما از همه بیشتر شناخته شده و طرفداران بیشتری دارد .شیره خرما خواص بیشماری دارد و به دلیل انرژی فراوانی که به بدن منتقل میکند جایگزین بسیار مناسبی به جای قند و شکر در وعده غذایی می باشد .شیره خرما را از اکثر خرما ها تهیه میکنند البته خرما هایی که در مرحله رطب باشند شیره بیشتری تولید می کنند.امروزه در شهرهای جنوبی و سیستان و بلوچستان که منبع اصلی تولید خرما درایران است شیره خرما را بیشتر به شکل صنعتی در کارخانه تهیه میکنند والبته بسیاری از هموطنان جنوبی هنوز شیره خرما را به صورت سنتی در نخلستان های خود می گیرند که آشنایی با این شیوه شاید خالی از لطف نباشد
در روش تهیه شیره خرما به روش صنعتی خرما های مختلف را ازنخل داران خرید میکنند و در کارخانه پس از شستشو به وسیله بخار آب حرارت میدهند تا تمام شیره و مواد مغذی خرما از آن خارج شود وبه صورت بهداشتی بسته بندی و عرضه می کنند. در روش تهیه شیره خرما به روش سنتی نخل داران سه روش دارند روش اول مخصوص خرما هایی است که شیره کمتری دارند و نیمه خشک هستند در این روش به اندازه یک سوم وزن خرما روی آن اب ریخته و خرما را داخل دیگ روی حرارت قرار میدهند تا با هم بجوشد بعد از کمی حرارت دادن خرماها را در پارچه نازک ریخته و شیره حاصله را درظرف های فلزی می ریزند.در دوروش دیگر تهیه شیره خرما .بدون حرارت دادن شیره خرما را استخراج میکنند در روش اول در نخلستان ها حوض های بلند سیمانی ساخته اند که در زیر آنها لوله ای تعبیه شده و خرما را در این حوض سیمانی روی هم میریزند و در اثر فشار زیاد بر خرما به دلیل انباشته شدن وگرمای مناطق جنوبی شیره آن ازته حوض بیرون می آید روش دیگر نیز تقریبا مشابه این روش است که خرما را در سبد حصیری بزرگ ریخته و در اثر افتاب جنوب و فشار به خاطر انباشته شدن روی هم شیره خرما خارج میشود البته لازم به ذکر است که برای تهیه خرما به دو روش یاد شده باید خرما در مرحله رطب و نرم باشد که شیره آن به آسانی استخراج شود.