بایگانی برچسب: s

قند خرما چیست؟

قندخرما چیست؟قند خرما چیست ؟مصرف سرانه قند و شکر در ایران سالانه برای هر نفر 30کیلوگرم است این یعنی شش برابر مصرف سرانه سایر کشورها و با توجه به اینکه قند و شکر جز قندهای ساده هستند و قند خون را به سرعت افزایش می دهند دانشمندان به فکر افتاده اند که از قندهای طبیعی مثل قند خرما و عسل در فراورده های صنعتی ومصرف خوراکی استفاده کنند.  قند خرما یا عسل خرما شهد استخراج شده از خرمای رطب است که پس ازتصفیه به صورت شفاف ورقیق در آمده و به جای قند قابل استفاده است.قند خرما با شیره خرما تفاوت دارد.در تولید شیره خرما پس از اینکه شیره خرما در اثر حرارت یا فشار استخراج میشود آن را به همان صورت بسته بندی میکنند بنابراین رنگ تیره تر و غلظت بیشتری دارد ولی در تولید  قند خرما شهد استخراج شده را چندین مرتبه تصیف می کنند و مواد رنگی و مواد غیر محلول آن را جدا کرده بنابراین رنگ آن روشن ترو رقیق ترمیشود عسل خرما رنگی مانند عسل دارد و ترکیبات آن نیزمانند ترکیبات عسل است.                                                                                                                                 موارد مصرف قندخرما:از قند خرما هم در خانه به جای تمام شیرین کننده ها مانند قندوشکر میتوان در شیرین کردن چای و قهوه و یا تهیه مربا ومارمالاد استفاده کرد وهم در صنعت برای تهیه انواع بستنی و شیرینی وانواع نوشیدنی و نوشابه و… قلبل استفاده است. امروزه در بیشتر کشورهای پیشرفته از قند خرما به جای نیشکر درتهییه محصولات خود بهره می گیرند.